Krajský evidenční informační systém
výpis záznamů v tabulce 'právní předpisy'

výpis záznamů v tabulce 'právní předpisy'
      číslo rok oblast účinnost název datum schválení datum nabytí platnosti datum nabytí účinnosti datum pozbytí platnosti soubor 1 soubor 2 soubor 3 poznámka
detail záznamu     1 2002 Požární ochrana ano Nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob 25.04.2002 02.05.2002 17.05.2002 1-2002 podmínky k zabezpečení PO při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.pdf (50.52 kB)
detail záznamu     2 2002 Územní plánování ne Obecně závazná vyhláška, kterou se vyhlašuje 1. změna závazné části územního plánu velkého územního celku
Olomoucké aglomerace
28.11.2002 13.12.2002 28.12.2002 24.03.2008 2-2002 část první změny územního plánu velkého územního celku Olomoucké aglomerace.pdf (612.10 kB) (zrušeno nabytím účinnosti Zásad územního rozvoje)
detail záznamu     3 2002 Požární ochrana ano Nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu 12.12.2002 27.12.2002 11.01.2003 3-2002 podmínky lk zabezpečení PO v budovách zvláštního významu.pdf (35.42 kB)
detail záznamu     4 2002 Požární ochrana ne Nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Olomouckého kraje jednotkami požární ochrany 12.12.2002 27.12.2002 11.01.2003 14.05.2016 4-2002 plošné pokrytí_02.pdf (1.89 MB)
detail záznamu     1 2003 Zimní údržba ne Nařízení Olomouckého kraje o stanovení úseků silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí 21.08.2003 08.09.2003 01.11.2003 01.10.2004 1-2003 zimní údržba.pdf (186.18 kB)
detail záznamu     2 2003 Požární ochrana ne Nařízení Olomouckého kraje, kterým se vydává požární poplachový plán Olomouckého kraje 11.09.2003 29.09.2003 14.10.2003 19.10.2006 2-2003 požární poplachový plán.pdf (4.16 MB)
detail záznamu     3 2003 Územní plánování ne Obecně závazná vyhláška Olomouckého kraje, kterou se mění obecně závazná vyhláška Olomouckého kraje č. 2/2002, kterou se vyhlašuje 1. změna závazné části územního plánu velkého územního celku Olomoucké aglomerace 18.12.2003 30.12.2003 14.01.2004 24.03.2008 3-2003 změna závazné části územního plánu - novela.pdf (656.07 kB) (zrušeno nabytím účinnosti Zásad územního rozvoje)
detail záznamu     1 2004 Zimní údržba ne Nařízení o stanovení úseků silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí 29.07.2004 06.08.2004 01.10.2004 01.10.2005 1-2004 zimní údržba.pdf (38.18 kB)
detail záznamu     2 2004 ŽP - odpady ne Obecně závazná vyhláška Olomouckého kraje, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Olomouckého kraje 17.09.2004 20.10.2004 04.11.2004 03.02.2016 2-2004 plán odpadového hospodářství.pdf (148.91 kB)
detail záznamu     3 2004 ŽP - emise ano Nařízení Olomouckého kraje, kterým se vydává Integrovaný program snižování emisí Olomouckého kraje a Program ke zlepšení kvality ovzduší Olomouckého kraje 30.09.2004 25.10.2004 09.11.2004 3-2004 integrovaný program snižování emisí a program ke zlepšení kvality ovzduší.pdf (187.14 kB)
detail záznamu     4 2004 Zimní údržba ne Nařízení Olomouckého kraje, kterým se mění a doplňuje nařízení Olomouckého kraje č. 1/2004, o stanovení úseků silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí 18.10.2004 25.10.2004 09.11.2004 01.10.2005 4-2004 zimní údržba - novela.pdf (31.90 kB) Čl. I bod 1 nabyl účinnosti 1.1.2005
detail záznamu     1 2005 Požární ochrana ne Nařízení, kterým se mění nařízení Olomouckého kraje č. 4/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Olomouckého kraje jednotkami požární ochrany 10.02.2005 01.03.2005 16.03.2005 14.05.2016 1-2005 plošné pokrytí - novela.pdf (600.64 kB)
detail záznamu     2 2005 Požární ochrana ne Nařízení, kterým se mění nařízení Olomouckého kraje č. 2/2003, kterým se vydává požární poplachový plán Olomouckého kraje 10.02.2005 01.03.2005 16.03.2005 19.10.2006 2-2005 požární poplachový plán - novela.pdf (436.47 kB)
detail záznamu     3 2005 Požární ochrana ano Nařízení Olomouckého kraje, kterým se určují zdroje vody k hašení požárů 19.05.2005 06.06.2005 21.06.2005 3-2005 určení zdrojů vod k hašení požáru.pdf (26.10 kB)
detail záznamu     4 2005 Zimní údržba ne Nařízení Olomouckého kraje o stanovení úseků silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí 08.09.2005 15.09.2005 01.10.2005 18.10.2008 4-2005 zimní údržba.pdf (40.43 kB)
detail záznamu     1 2006 Požární ochrana ne Nařízení, kterým se mění nařízení Olomouckého kraje č. 4/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Olomouckého kraje jednotkami požární ochrany 29.06.2006 25.07.2006 09.08.2006 14.05.2016 1-2006 plošné pokrytí - novela.pdf (3.86 MB)
detail záznamu     2 2006 Požární ochrana ne Nařízení, kterým se mění nařízení Olomouckého kraje č. 4/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Olomouckého kraje jednotkami požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů 07.09.2006 04.10.2006 19.10.2006 14.05.2016 2-2006 plošné pokrytí - novela.pdf (37.14 kB)
detail záznamu     3 2006 Požární ochrana ne Nařízení, kterým se vydává Požární poplachový plán Olomouckého kraje 07.09.2006 04.10.2006 19.10.2006 29.10.2016 3-2006 požární poplachový plán.pdf (4.21 MB)
detail záznamu     4 2006 Zimní údržba ne Nařízení, kterým se mění nařízení Olomouckého kraje č. 4/2005, o stanovení úseků silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí 21.09.2006 05.10.2006 20.10.2006 18.10.2008 4-2006 zimní údržba - novela.pdf (181.37 kB)
detail záznamu     5 2006 ŽP - chráněná území ano Nařízení Olomouckého kraje č. 5/2006 o zřízení přírodní rezervace Terezské údolí, vyhlášení jejího ochranného pásma a stanovení bližších ochranných podmínek přírodní rezervace 21.09.2006 16.10.2006 31.10.2006 5-2006 Terezské údolí.pdf (630.73 kB)
detail záznamu     1 2008 Zimní údržba ne Nařízení Olomouckého kraje o stanovení úseků silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí 18.09.2008 03.10.2008 18.10.2008 28.10.2011 1-2008 zimní údržba.pdf (188.36 kB)
detail záznamu     2 2008 ŽP - chráněná území ano Nařízení Olomouckého kraje, kterým se vyhlašuje přírodní památka Malé laguny a její ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky 02.10.2008 03.10.2008 18.10.2008 2-2008 Malé laguny.pdf (137.17 kB)
detail záznamu     1 2009 ŽP - chráněná území ano Nařízení Olomouckého kraje, kterým se mění nařízení Olomouckého kraje č. 2/2008. kterým se vyhlašuje přírodní památka Malé laguny a její ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky 16.04.2009 29.05.2009 13.06.2009 1-2009 Malé laguny - novela.pdf (101.92 kB)
detail záznamu     2 2009 Zimní údržba ne Nařízení Olomouckého kraje, kterým se mění nařízení č. 1/2008 o stanovení úseků silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, a kterým se ruší některá nařízení z oblasti údržby silnic 17.09.2009 16.10.2009 31.10.2009 28.10.2011 2-2009 zimní údržba - novela.pdf (24.72 kB)
detail záznamu     3 2009 ŽP - kvalita ovzduší ano Nařízení Olomouckého kraje, kterým se vydává aktualizace Programu ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni zóny Olomouckého kraje 05.11.2009 30.12.2009 14.01.2010 3-2009 aktualizace programu ke zlepšení kvality ovzduší.pdf (1.53 MB)
detail záznamu     1 2010 ŽP - povodí ne Nařízení Olomouckého kraje, kterým se vydává závazná část plánu oblasti povodí Moravy pro Olomoucký kraj, závazná část plánu oblasti povodí Odry pro Olomoucký kraj a závazná část plánu oblasti povodí Dyje pro Olomoucký kraj 08.04.2010 18.05.2010 02.06.2010 01.11.2016 1-2010 závazná část plánu oblasti povodí.pdf (600.61 kB)
detail záznamu     2 2010 Požární ochrana ne Nařízení Olomouckého kraje, kterým se mění nařízení Olomouckého kraje č. 3/2006, kterým se vydává Požární poplachový plán Olomouckého kraje 06.05.2010 09.06.2010 24.06.2010 29.10.2016 2-2010 požární poplachový plán - novela.pdf (4.71 MB)
detail záznamu     3 2010 Požární ochrana ne Nařízení Olomouckého kraje, kterým se mění Nařízení Olomouckého kraje č. 4/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Olomouckého kraje jednotkami požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů 06.05.2010 09.06.2010 24.06.2010 14.05.2016 3-2010 plošné pokrytí - novela.pdf (3.23 MB)
detail záznamu     4 2010 Zimní údržba ne Nařízení Olomouckého kraje, kterým se mění nařízení Olomouckého kraje č. 1/2008, o stanovení úseků silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, ve znění nařízení Olomouckého kraje č. 2/2009, kterým se mění nařízení Olomouckého kraje č. 1/2008, o stanovení úseků silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, a kterým se ruší některá nařízení z oblasti údržby silnic 16.09.2010 29.09.2010 14.10.2010 28.10.2011 4-2010 zimní údržba - novela.pdf (21.74 kB)
detail záznamu     1 2011 ŽP - chráněná území ano Nařízení Olomouckého kraje, kterým se vyhlašuje přírodní památka Ohrozim - Horka a její ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky 14.02.2011 29.03.2011 13.04.2011 1-2011 Ohrozim-Horka.pdf (101.31 kB)
detail záznamu     2 2011 ŽP - chráněná území ano Nařízení Olomouckého kraje, kterým se vyhlašuje přírodní památka Písečná - mokřad a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky 14.02.2011 29.03.2011 13.04.2011 2-2011 Písečná-mokřad.pdf (162.97 kB)
detail záznamu     3 2011 ŽP - chráněná území ano Nařízení Olomouckého kraje, kterým se vyhlašuje přírodní památka Soudkova štola a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky 14.02.2011 29.03.2011 13.04.2011 3-2011 Soudkova štola.pdf (95.28 kB)
detail záznamu     4 2011 ŽP - chráněná území ano Nařízení Olomouckého kraje, kterým se vyhlašuje přírodní památka Štola Marie Pomocná a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky 14.02.2011 29.03.2011 13.04.2011 4-2011 Štola Marie Pomocná.pdf (82.60 kB)
detail záznamu     5 2011 ŽP - chráněná území ano Nařízení Olomouckého kraje, kterým se vyhlašuje přírodní památka Štola Mařka a její ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky 14.02.2011 29.03.2011 13.04.2011 5-2011 Štola Mařka.pdf (132.37 kB)
detail záznamu     6 2011 ŽP - chráněná území ano Nařízení Olomouckého kraje, kterým se vyhlašuje přírodní památka Žďár a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky 14.02.2011 29.03.2011 13.04.2011 6-2011 Žďár.pdf (139.25 kB)
detail záznamu     7 2011 Cenová regulace ne Nařízení Olomouckého kraje, kterým se stanovují maximální ceny jízdného v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje na území Olomouckého kraje 07.06.2011 27.06.2011 01.08.2011 01.03.2012 7-2011 maximální ceny jízdného.pdf (285.79 kB)
detail záznamu     8 2011 Zimní údržba ne Nařízení Olomouckého kraje o stanovení úseků silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí 13.09.2011 13.10.2011 28.10.2011 17.10.2015 8-2011 zimní údržba.pdf (193.24 kB)
detail záznamu     9 2011 Cenová regulace ne Nařízení Olomouckého kraje, kterým se mění nařízení OK 7/2011, kterým se stanovují maximální ceny jízdného v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje na území Olomouckého kraje 08.11.2011 05.12.2011 01.01.2012 01.03.2012 9-2011 maximální ceny jízdného - novela.pdf (41.41 kB)
detail záznamu     1 2012 Cenová regulace ne Nařízení Olomouckého kraje, kterým se stanovují maximální ceny jízdného v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje na území Olomouckého kraje 24.01.2012 13.02.2012 01.03.2012 1-2012 maximální ceny jízdného.pdf (277.42 kB)
detail záznamu     2 2012 ŽP - chráněná území ano Nařízení Olomouckého kraje, kterým se vyhlašuje přírodní památka Bílá Lhota a její ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky 20.03.2012 04.05.2012 19.05.2012 2-2012 Bílá Lhota.pdf (78.73 kB)
detail záznamu     3 2012 ŽP - chráněná území ano Nařízení Olomouckého kraje, kterým se vyhlašuje přírodní památka Černé jezero a její ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky 20.03.2012 04.05.2012 19.05.2012 3-2012 Černé jezero.pdf (252.77 kB)
detail záznamu     4 2012 ŽP - chráněná území ano Nařízení Olomouckého kraje, kterým se vyhlašuje přírodní památka Dolní a Prostřední Svrčov a její ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky 20.03.2012 04.05.2012 19.05.2012 4-2012 Dolní a Prostřední Švrčov.pdf (152.63 kB)
detail záznamu     5 2012 ŽP - chráněná území ano Nařízení Olomouckého kraje, kterým se vyhlašuje přírodní rezervace Království a její ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní rezervace 20.03.2012 04.05.2012 19.05.2012 5-2012 Království.pdf (670.94 kB)
detail záznamu     6 2012 ŽP - chráněná území ano Nařízení Olomouckého kraje, kterým se vyhlašuje přírodní rezervace Na hadci a její ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní rezervace a jejího ochranného pásma 20.03.2012 04.05.2012 19.05.2012 6-2012 Na hadci.pdf (875.05 kB)
detail záznamu     7 2012 ŽP - chráněná území ano Nařízení Olomouckého kraje, kterým se vyhlašuje přírodní památka Pod Rudným vrchem a její ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky 20.03.2012 04.05.2012 19.05.2012 7-2012 Pod Rudným vrchem.pdf (264.57 kB)
detail záznamu     8 2012 ŽP - chráněná území ano Nařízení Olomouckého kraje, kterým se vyhlašuje přírodní památka Poláchovy stráně - Výří skály a její ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky 20.03.2012 04.05.2012 19.05.2012 8-2012 Poláchovy stráně - Výří skály.pdf (267.70 kB)
detail záznamu     9 2012 ŽP - chráněná území ano Nařízení Olomouckého kraje, kterým se vyhlašuje přírodní památka Protivanov a její ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky 20.03.2012 04.05.2012 19.05.2012 9-2012 Protivanov.pdf (119.03 kB)
detail záznamu     10 2012 ŽP - chráněná území ano Nařízení Olomouckého kraje, kterým se vyhlašuje přírodní památka Týn nad Bečvou a její ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky 20.03.2012 04.05.2012 19.05.2012 10-2012 Týn nad Bečvou.pdf (134.35 kB)
detail záznamu     11 2012 ŽP - chráněná území ano Nařízení Olomouckého kraje, kterým se vyhlašuje přírodní památka U žlíbku a její ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky 20.03.2012 04.05.2012 19.05.2012 11-2012 U žlíbku.pdf (86.60 kB)
detail záznamu     12 2012 ŽP - chráněná území ano Nařízení Olomouckého kraje, kterým se vyhlašuje přírodní památka Lesy u Bezuchova a její ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky 05.06.2012 08.06.2012 23.06.2012 12-2012 Lesy u Bezuchova.pdf (844.60 kB)
 
 

zobrazit panel s dalšími akcemi


Marbes consulting s.r.o.