detail záznamu v tabulce 'právní předpisy' [SYS_Klic='3363']
číslo  3
rok  2003
oblast  Územní plánování
účinnost  ne
název  Obecně závazná vyhláška Olomouckého kraje, kterou se mění obecně závazná vyhláška Olomouckého kraje č. 2/2002, kterou se vyhlašuje 1. změna závazné části územního plánu velkého územního celku Olomoucké aglomerace
datum schválení  18.12.2003
datum nabytí platnosti  30.12.2003
datum nabytí účinnosti  14.01.2004
datum pozbytí platnosti  24.03.2008
soubor  3-2003 změna závazné části územního plánu - novela.pdf (656.07 kB)
poznámka  (zrušeno nabytím účinnosti Zásad územního rozvoje)