detail záznamu v tabulce 'právní předpisy' [SYS_Klic='3364']
číslo  3
rok  2002
oblast  Požární ochrana
účinnost  ano
název  Nařízení, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu
datum schválení  12.12.2002
datum nabytí platnosti  27.12.2002
datum nabytí účinnosti  11.01.2003
datum pozbytí platnosti   
soubor  3-2002 podmínky lk zabezpečení PO v budovách zvláštního významu.pdf (35.42 kB)
poznámka