detail záznamu v tabulce 'právní předpisy' [SYS_Klic='3371']
číslo  3
rok  2004
oblast  ŽP - emise
účinnost  ano
název  Nařízení Olomouckého kraje, kterým se vydává Integrovaný program snižování emisí Olomouckého kraje a Program ke zlepšení kvality ovzduší Olomouckého kraje
datum schválení  30.09.2004
datum nabytí platnosti  25.10.2004
datum nabytí účinnosti  09.11.2004
datum pozbytí platnosti   
soubor  3-2004 integrovaný program snižování emisí a program ke zlepšení kvality ovzduší.pdf (187.14 kB)
poznámka