detail záznamu v tabulce 'právní předpisy' [SYS_Klic='3373']
číslo  4
rok  2004
oblast  Zimní údržba
účinnost  ne
název  Nařízení Olomouckého kraje, kterým se mění a doplňuje nařízení Olomouckého kraje č. 1/2004, o stanovení úseků silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
datum schválení  18.10.2004
datum nabytí platnosti  25.10.2004
datum nabytí účinnosti  09.11.2004
datum pozbytí platnosti  01.10.2005
soubor  4-2004 zimní údržba - novela.pdf (31.90 kB)
poznámka  Čl. I bod 1 nabyl účinnosti 1.1.2005