detail záznamu v tabulce 'právní předpisy' [SYS_Klic='3375']
číslo  2
rok  2005
oblast  Požární ochrana
účinnost  ne
název  Nařízení, kterým se mění nařízení Olomouckého kraje č. 2/2003, kterým se vydává požární poplachový plán Olomouckého kraje
datum schválení  10.02.2005
datum nabytí platnosti  01.03.2005
datum nabytí účinnosti  16.03.2005
datum pozbytí platnosti  19.10.2006
soubor  2-2005 požární poplachový plán - novela.pdf (436.47 kB)
poznámka