detail záznamu v tabulce 'právní předpisy' [SYS_Klic='3380']
číslo  5
rok  2006
oblast  ŽP - chráněná území
účinnost  ano
název  Nařízení Olomouckého kraje č. 5/2006 o zřízení přírodní rezervace Terezské údolí, vyhlášení jejího ochranného pásma a stanovení bližších ochranných podmínek přírodní rezervace
datum schválení  21.09.2006
datum nabytí platnosti  16.10.2006
datum nabytí účinnosti  31.10.2006
datum pozbytí platnosti   
soubor  5-2006 Terezské údolí.pdf (630.73 kB)
poznámka