detail záznamu v tabulce 'právní předpisy' [SYS_Klic='3383']
číslo  2
rok  2008
oblast  ŽP - chráněná území
účinnost  ano
název  Nařízení Olomouckého kraje, kterým se vyhlašuje přírodní památka Malé laguny a její ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
datum schválení  02.10.2008
datum nabytí platnosti  03.10.2008
datum nabytí účinnosti  18.10.2008
datum pozbytí platnosti   
soubor  2-2008 Malé laguny.pdf (137.17 kB)
poznámka