detail záznamu v tabulce 'právní předpisy' [SYS_Klic='3384']
číslo  1
rok  2009
oblast  ŽP - chráněná území
účinnost  ano
název  Nařízení Olomouckého kraje, kterým se mění nařízení Olomouckého kraje č. 2/2008. kterým se vyhlašuje přírodní památka Malé laguny a její ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
datum schválení  16.04.2009
datum nabytí platnosti  29.05.2009
datum nabytí účinnosti  13.06.2009
datum pozbytí platnosti   
soubor  1-2009 Malé laguny - novela.pdf (101.92 kB)
poznámka