detail záznamu v tabulce 'právní předpisy' [SYS_Klic='3386']
číslo  2
rok  2009
oblast  Zimní údržba
účinnost  ne
název  Nařízení Olomouckého kraje, kterým se mění nařízení č. 1/2008 o stanovení úseků silnic, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, a kterým se ruší některá nařízení z oblasti údržby silnic
datum schválení  17.09.2009
datum nabytí platnosti  16.10.2009
datum nabytí účinnosti  31.10.2009
datum pozbytí platnosti  28.10.2011
soubor  2-2009 zimní údržba - novela.pdf (24.72 kB)
poznámka