detail záznamu v tabulce 'právní předpisy' [SYS_Klic='3387']
číslo  3
rok  2009
oblast  ŽP - kvalita ovzduší
účinnost  ano
název  Nařízení Olomouckého kraje, kterým se vydává aktualizace Programu ke zlepšení kvality ovzduší na úrovni zóny Olomouckého kraje
datum schválení  05.11.2009
datum nabytí platnosti  30.12.2009
datum nabytí účinnosti  14.01.2010
datum pozbytí platnosti   
soubor  3-2009 aktualizace programu ke zlepšení kvality ovzduší.pdf (1.53 MB)
poznámka