detail záznamu v tabulce 'právní předpisy' [SYS_Klic='3390']
číslo  2
rok  2010
oblast  Požární ochrana
účinnost  ne
název  Nařízení Olomouckého kraje, kterým se mění nařízení Olomouckého kraje č. 3/2006, kterým se vydává Požární poplachový plán Olomouckého kraje
datum schválení  06.05.2010
datum nabytí platnosti  09.06.2010
datum nabytí účinnosti  24.06.2010
datum pozbytí platnosti  29.10.2016
soubor   
poznámka