detail záznamu v tabulce 'právní předpisy' [SYS_Klic='3391']
číslo  3
rok  2010
oblast  Požární ochrana
účinnost  ne
název  Nařízení Olomouckého kraje, kterým se mění Nařízení Olomouckého kraje č. 4/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Olomouckého kraje jednotkami požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů
datum schválení  06.05.2010
datum nabytí platnosti  09.06.2010
datum nabytí účinnosti  24.06.2010
datum pozbytí platnosti  14.05.2016
soubor   
poznámka