detail záznamu v tabulce 'právní předpisy' [SYS_Klic='3483']
číslo  2
rok  2011
oblast  ŽP - chráněná území
účinnost  ano
název  Nařízení Olomouckého kraje, kterým se vyhlašuje přírodní památka Písečná - mokřad a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
datum schválení  14.02.2011
datum nabytí platnosti  29.03.2011
datum nabytí účinnosti  13.04.2011
datum pozbytí platnosti   
soubor  2-2011 Písečná-mokřad.pdf (162.97 kB)
poznámka