detail záznamu v tabulce 'právní předpisy' [SYS_Klic='3486']
číslo  5
rok  2011
oblast  ŽP - chráněná území
účinnost  ano
název  Nařízení Olomouckého kraje, kterým se vyhlašuje přírodní památka Štola Mařka a její ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
datum schválení  14.02.2011
datum nabytí platnosti  29.03.2011
datum nabytí účinnosti  13.04.2011
datum pozbytí platnosti   
soubor  5-2011 Štola Mařka.pdf (132.37 kB)
poznámka