detail záznamu v tabulce 'právní předpisy' [SYS_Klic='3487']
číslo  6
rok  2011
oblast  ŽP - chráněná území
účinnost  ano
název  Nařízení Olomouckého kraje, kterým se vyhlašuje přírodní památka Žďár a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
datum schválení  14.02.2011
datum nabytí platnosti  29.03.2011
datum nabytí účinnosti  13.04.2011
datum pozbytí platnosti   
soubor  6-2011 Žďár.pdf (139.25 kB)
poznámka