detail záznamu v tabulce 'právní předpisy' [SYS_Klic='3505']
číslo  8
rok  2012
oblast  ŽP - chráněná území
účinnost  ano
název  Nařízení Olomouckého kraje, kterým se vyhlašuje přírodní památka Poláchovy stráně - Výří skály a její ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
datum schválení  20.03.2012
datum nabytí platnosti  04.05.2012
datum nabytí účinnosti  19.05.2012
datum pozbytí platnosti   
soubor  8-2012 Poláchovy stráně - Výří skály.pdf (267.70 kB)
poznámka