detail záznamu v tabulce 'právní předpisy' [SYS_Klic='3508']
číslo  2
rok  2012
oblast  ŽP - chráněná území
účinnost  ano
název  Nařízení Olomouckého kraje, kterým se vyhlašuje přírodní památka Bílá Lhota a její ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
datum schválení  20.03.2012
datum nabytí platnosti  04.05.2012
datum nabytí účinnosti  19.05.2012
datum pozbytí platnosti   
soubor  2-2012 Bílá Lhota.pdf (78.73 kB)
poznámka