detail záznamu v tabulce 'právní předpisy' [SYS_Klic='3510']
číslo  3
rok  2012
oblast  ŽP - chráněná území
účinnost  ano
název  Nařízení Olomouckého kraje, kterým se vyhlašuje přírodní památka Černé jezero a její ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
datum schválení  20.03.2012
datum nabytí platnosti  04.05.2012
datum nabytí účinnosti  19.05.2012
datum pozbytí platnosti   
soubor  3-2012 Černé jezero.pdf (252.77 kB)
poznámka