detail záznamu v tabulce 'právní předpisy' [SYS_Klic='3516']
číslo  12
rok  2012
oblast  ŽP - chráněná území
účinnost  ano
název  Nařízení Olomouckého kraje, kterým se vyhlašuje přírodní památka Lesy u Bezuchova a její ochranné pásmo a stanovují bližší ochranné podmínky přírodní památky
datum schválení  05.06.2012
datum nabytí platnosti  08.06.2012
datum nabytí účinnosti  23.06.2012
datum pozbytí platnosti   
soubor  12-2012 Lesy u Bezuchova.pdf (844.60 kB)
poznámka