detail záznamu v tabulce 'právní předpisy' [SYS_Klic='3520']
číslo  1
rok  2006
oblast  Požární ochrana
účinnost  ne
název  Nařízení, kterým se mění nařízení Olomouckého kraje č. 4/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Olomouckého kraje jednotkami požární ochrany
datum schválení  29.06.2006
datum nabytí platnosti  25.07.2006
datum nabytí účinnosti  09.08.2006
datum pozbytí platnosti  14.05.2016
soubor   
poznámka