detail záznamu v tabulce 'Volební okrsky správního obvodu PoÚ Olomouc' [SYS_Klic='729']
pověřený obecní úřad  Olomouc
obec  Doloplazy
okrsek, č.  1
místní část obce   
název (označení) objektu  přísálí Kulturního domu v Doloplazích
ulice   
č.o.   
č.p.  41
číslo telefonní  602 335 411