detail záznamu v tabulce 'právní předpisy' [SYS_Klic='3361']
číslo  2
rok  2002
oblast  Územní plánování
účinnost  ne
název  Obecně závazná vyhláška, kterou se vyhlašuje 1. změna závazné části územního plánu velkého územního celku
Olomoucké aglomerace
datum schválení  28.11.2002
datum nabytí platnosti  13.12.2002
datum nabytí účinnosti  28.12.2002
datum pozbytí platnosti  24.03.2008
soubor  2-2002 část první změny územního plánu velkého územního celku Olomoucké aglomerace.pdf (612.10 kB)
poznámka  (zrušeno nabytím účinnosti Zásad územního rozvoje)