detail záznamu v tabulce 'právní předpisy' [SYS_Klic='3490']
číslo  9
rok  2011
oblast  Cenová regulace
účinnost  ne
název  Nařízení Olomouckého kraje, kterým se mění nařízení OK 7/2011, kterým se stanovují maximální ceny jízdného v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje na území Olomouckého kraje
datum schválení  08.11.2011
datum nabytí platnosti  05.12.2011
datum nabytí účinnosti  01.01.2012
datum pozbytí platnosti  01.03.2012
soubor  9-2011 maximální ceny jízdného - novela.pdf (41.41 kB)
poznámka