detail záznamu v tabulce 'právní předpisy' [SYS_Klic='3506']
číslo  1
rok  2012
oblast  Cenová regulace
účinnost  ne
název  Nařízení Olomouckého kraje, kterým se stanovují maximální ceny jízdného v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje na území Olomouckého kraje
datum schválení  24.01.2012
datum nabytí platnosti  13.02.2012
datum nabytí účinnosti  01.03.2012
datum pozbytí platnosti   
soubor  1-2012 maximální ceny jízdného.pdf (277.42 kB)
poznámka